Gudowo, św. Barbary (kościół filialny)
bud. 2 poł. XVII w., 1715-1716 (wieża), restaurowany poł. XIX w., l. 20-te XX w., obiekt zabytkowy (wraz z otoczeniem) – nr rej. 222 z 15.01.1960, pośw. 4.12.1945