Linowno, św. Ignacego Loyoli (kościół filialny) – neogotycki, bud. pocz. XX w., obiekt zabytkowy – wez, pośw. 30.09.1945.
Msze św. w niedziele: 8.30.

Kościół filialny w Linownie otrzymał dofinansowanie w wysokości 80.000 zł. Na realizacje prac na zadanie pn. „Remont kościoła p.w. Św. Ignacego Loyoli – etap II”