Kosobudy

Kościół filialny w Kosobudach pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
neoromański, bud. kon. XIX w. (1891), kamienny, dzwonnica 1980, obiekt zabytkowy w granicach działki nr 234 obr. Kosobudy – nr rej. 1234 z 29.12.1998, pośw. 19.05.1946 r.

Msze św. w niedziele: 13.00