Życzenia z okazji uroczyastości
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO AD 2024

ŻYCZENIA Z OKAZJI

UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy Współbracia w Kapłaństwie,

Osoby Życia Konsekrowanego, Diecezjanie

Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam, że życie to nie tylko przeszłość
i teraźniejszość, ale również wieczność. Właśnie ta prawda decyduje o sensie i wartości naszego życia. Niech Ten, który narodził się, aby ponieść krzyż naszych grzechów na Golgotę i otworzyć nam niebieskie wrota otwiera nas na ogrom swej miłości. Zaś obietnica: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują…” (1 Kor 2,9) niech skłania nas do życia będącego odpowiedzią pisaną naszą miłością.

Szczególnym miejscem doświadczenia i okazywania tej miłości jest ludzka wspólnota, w tym Wspólnota Kościoła. Odkrywamy jej wartość, uczestnicząc we wspólnocie Kościoła lokalnego jako wierni Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, duchowni i świeccy, przywołując w tym Jubileuszowym Roku ewangelizacyjne dzieło św. Ottona, będące naszym dziedzictwem, ale i zaproszeniem do dzielenia się nim z innymi.

W święty czas Paschalnych Obchodów, w którym ponownie odkrywamy, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa i obdarowani Wspólnotą Kościoła, składam z serca płynące życzenia, by Chrystus Zmartwychwstały, który zwyciężył śmierć
i grzech oraz otworzył nam bramy nieba, obdarzał obfitością swoich łask, błogosławiąc podejmowanym wysiłkom apostolskim czyniąc je jeszcze bardziej owocnymi. Niech Jego Zmartwychwstanie będzie dla nas źródłem siły i ożywiającej mocy nieustannie inspirującej do uczestnictwa we Wspólnocie Kościoła.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Zbigniew ZIELIŃSKI

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

___________________________

Koszalin, Wielkanoc A.D. 2024

_______________

Życzenia można odczytać podczas ogłoszeń duszpasterskich na Mszach Świętych w Wigilię i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

You are currently viewing Życzenia z okazji uroczyastości</br>ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO AD 2024